Nasze usługi z ulgą PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i równocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wnoszenia z tego tytułu miesięcznych wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wpłaty te stanowią dla prowadzących firmy znaczne obciążenie finansowe. Jednakże istnieją sytuacje, kiedy możliwe jest ich obniżenie. Każda z oferowanych przez naszą fundację usług umożliwia skorzystanie z ulg w opłatach dla PFRON. W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.