Rozwiazania dla branży finansowej

Miliony dokumentów papierowych które generuje sektor finansowy są w obiegu każdego dnia w Polsce. Sam dokument jest tylko kartką papieru, dopiero zawarta w nim informacja czyni go użytecznym dla przedsiębiorstwa. Nasz usługa inteligentnego pozyskiwania danych z dokumentów papierowych , tzw. data extraction w znacznym stopniu podwyższa komfort pracy i wpływa na zwiększenie efektywności Twojej firmy. Przy pomocy naszego oprogramowania informacje zawarte w dokumencie papierowym mogą być bardzo łatwo zamienione na postać cyfrową. Forma elektroniczna daje nam wiele możliwości , oto nie które z nich :

  • obsługa poczty - Twoja korespondencja zostaje przekierowana na nasz adres, od tej pory nie będziesz zalewany potopem listów. Całą korespondencje otrzymasz w formie elektronicznej, w specjalnie do tego przeznaczonym systemie
  • skanowanie dokumentów finansowych - umowy pożyczek, faktury , noty - wszystkie te dokumenty można zeskanować i "wyciągnąć" z nich dane, które potem mogą ulec dowolnej obróbce. Dane z dokumentów zostaną automatycznie odczytane (OCR, OMR, ICR)
  • skany bardzo łatwo można archiwizować w naszym archiwum online, wyszukanie faktury np. z  6 lipca 2009 trwa tylko dwa kliknięcia myszką. Przechowywanie wersji cyfrowych pozwala na natychmiastowy do nich dostęp i zabezpiecza przed ryzykiem ich utraty lub zniszczenia. Obraz elektroniczny istnieje na zawsze.
  • archiwizacja dokumentów papierowych - papierowe dokumenty spakujemy i umieścimy w bezpiecznej składnicy akt
    - w celu lepszego przeszukiwania w bazach danych każdy skan możemy "wyposażyć" w plik metrykujacy ( opisujący) dokument. Często też metryki można pobrać z baz danych klienta  i sparować je ze skanami - co prowadzi do efektowniejszej pracy
  • bezpieczne niszczenie dokumentów oraz danych  wraz z możliwością nagrania procesu.

Wybierając nasze usługi scedujesz duży kawał żmudnej pracy na nasza firmę, przez co Ty będziesz mógł/ła  skoncentrować się na podstawowej działalności swojej firmy. Planuj następny krok i nie martw się więcej o swoje dokumenty ... zleć to nam.

 

Wdrożenie: Strony internetowe Wordpress