Oferta

Naszym zadaniem jest przede wszystkim usprawnianie Państwa działalności. Archiwizacja dokumentów, dzięki rozwiązaniom, które proponujemy, wcale nie musi być trudna ani też nie musi stawać się źródłem zachwianej płynności działań organizacyjnych. Wręcz przeciwnie - służyć ma przede wszystkim zwiększeniu dynamiki działań oraz uwolnieniu firmy z okowów przeciągających się w nieskończoność obowiązków formalnych. Decydując się na taki krok zyskują Państwo gwarancję, że wszystkie faktury, umowy czy też raporty zostaną w całości zeskanowane oraz wprowadzone do odpowiedniego katalogu. Realizowana przez nas digitalizacja dokumentów to nie tylko samo ich skanowanie, ale również ich elektroniczna archiwizacja - tworzenie prawidłowych opisów, umiejscawianie poszczególnych plików we właściwych folderach oraz stworzenie takiej struktury organizacyjnej, która pozwoli usprawnić obieg informacji. Dzięki temu odnajdywanie konkretnej faktury czy też umowy może odbywać się intuicyjnie i nie wymaga przeszukiwania całego archiwum.

KORZYŚCI

Najistotniejszym elementem zmian są korzyści. To od nich zależy opłacalność poszczególnych modyfikacji. Dlatego też pragniemy Państwu wskazać te najistotniejsze, które zagwarantuje realizowany przez nas hosting dokumentów. Wśród punktów tych wymienić należy:

  • brak konieczności zagospodarowywania dodatkowego miejsca na archiwum fizyczne - elektroniczna archiwizacja dokumentów to oszczędność przestrzeni;
  • możliwość zabezpieczenia umów i faktur przed niszczeniem - po zeskanowaniu zostają zapisane w sposób trwały;
  • możliwość uporządkowania dotychczasowych faktur, raportów oraz wszelkiego rodzaju umów - ze względu na chronologię, klientów, tematykę etc. (pozwoli to na stworzenie czytelnych grup katalogowych);
  • możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych treści - digitalizacja pozwala na precyzyjne monitorowanie kto i w jakim zakresie korzysta z dostępnych zasobów;
  • brak konieczności samodzielnego skanowania - wykorzystanie z naszego wsparcia to dla Państwa zarówno oszczędność czasu, jak i gwarancja pełnej wygody oraz profesjonalnego przygotowania archiwum.

Usługi realizujemy zawsze w sposób całkowicie dostosowany do oczekiwań naszego Klienta. Mamy więc całkowitą pewność, że uda nam się sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w usprawnieniu dotychczasowych działań.