Przychodnie i szpitale – służba zdrowia

Niestety polska służba zdrowia " tonie w papierach". Postępująca informatyzacja na razie nie przynosi zadowalających efektów. Zarządzanie informacjami i zgodnością z przepisami w branży opieki zdrowotnej stają się z każdym miesiącem coraz bardziej złożone. Jesteśmy zaangażowani w pomaganie szpitalom i praktykom medycznym w przetwarzanie dokumentacji papierowej na postać cyfrową. To znacznie usprawnia działalność, pomaga lepiej zarządzać informacją medyczną .

Sektor medyczny od lat boryka się z problemami finansowymi, nie tylko w naszym kraju. Zagwarantowanie wysokiego standardu opieki medycznej  oraz bezpieczeństwa pacjentów  staje się coraz trudniejsze. Wybierając nasze usługi Państwa Instytucja obniża koszty działalności , przez co kwestie dla Państwa najważniejsze moga zostac zasilone dodatkowymi środkami.

Wybierając nasze usługi masowego skanowania i archiwizacji cyfrowej Państwa instytucja może:

  • zmniejszyć koszty działalności,
  • zabezpieczyć dokumentację medyczną i informację o pacjencie,
  • przejść na elektroniczne zarządzanie dokumentami.

Nasze rozwiązania mają na celu rozwiązywanie problemów przed którymi dzisiaj stoi polska służba zdrowia, publiczna jak i prywatna. Sprawiamy ,że praca z dokumentem staje się dużo bardziej przyjazna, cała dokumentacja jest dostępna w jednym centralnym repozytorium.

Wdrożenie: Strony internetowe Wordpress