Nie zostanie nawet skrawek, a Ty będziesz mógł spać spokojnie

Cykl życia większości z wytwarzanych przy okazji różnej działalności dokumentów nie jest nieskończony. Zwykle istnieje pewna ich ilość, do której przechowywania jesteśmy przez jakiś czas zobowiązani, niektóre są nam na bieżąco potrzebne, rosną też jednak sterty papierów, które w pewnym momencie stają się z naszego punktu widzenia całkowicie zbędną makulaturą. Co z nimi wówczas zrobić?

Treści zupełnie nieważne... mogą stać się bardzo ważne

Makulatura ta może przestać nią być, gdy tylko trafi w niepowołane ręce. Setki, a może tysiące danych osób czy podmiotów, z którymi mogliśmy mieć przez lata działalności do czynienia, to jedna z przyczyn, dla których każdy dokument powinien przestać istnieć, gdy tylko istnieć już nie musi. Inaczej, nic nie warty świstek, gdy tylko opuści nasz zasób archiwalny, może przysporzyć nam poważnych kłopotów.

Rozwiązanie problemu dużej ilości zgromadzonych dokumentów, które powinny zostać zniszczone, bywa bardzo trudne. Nie sposób sobie wyobrazić wielu dni stania przy standardowej, biurowej niszczarce i wynoszenie worków ścinek. Podobnie mozolne byłoby spalanie kolejnych kartek w domowym piecu, w dodatku odpady papierowe nie należą do paliw akceptowanych przez przepisy w punktu widzenia ochrony środowiska. Z podobnych przyczyn narazić się możemy na mandat, usiłując spalać wytworzone przez lata sterty dokumentów w ognisku. A co, jeśli poryw wiatru rozwieje nam fragmenty, lub całe kartki? Sami nie rozwiążemy tego problemu, jeśli nie usuwaliśmy w prawidłowy sposób niepotrzebnych dokumentów na bieżąco – co zresztą nie zawsze jest możliwe, bo ustąpienie konieczności dalszej archiwizacji może dotyczyć większych części dokumentacji.

Fachowcy od niszczenia zniszczą Twój kłopot

Duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi i wzrost świadomości w zakresie konieczności ochrony danych wrażliwych, w tym danych osobowych, zaowocował rozwinięciem się rynku usług takich jak nasze. Od konkurentów odróżnia nas wieloletnia obecność w tej branży, w czasie której bezsprzecznie dowiedliśmy swojej rzetelności, czyniącej z nas podmiot godny zaufania, jakiego wymaga niszczenie dokumentów. Skorzystanie z usług Scan Centre oznacza brak kosztów związanych z zakupem odpowiedniego rodzaju niszczarek, czy wywozem wytworzonych w nich podczas samodzielnego usuwania dokumentów śmieci. Oprócz pieniędzy, nasi klienci oszczędzają również czas, którego wymagałoby zajmowanie się usuwaniem kłopotliwego zasobu archiwalnego (tym bardziej przez osoby nie zajmujące się tym zawodowo). Zadania niszczenia wykonujemy przy tym bardzo szybko, więc czas, w jakim od momentu złożenia zamówienia niepotrzebne dokumenty stanowią jeszcze obiekt troski klienta, zostaje skrócony. W dodatku cały ten komfort, a także pełne bezpieczeństwo usługi i zachowanie poufności danych, których nie zobaczy nikt nieupoważniony, nie kosztuje u nas wiele – zachęcamy do zapoznania się cennikiem i kontaktu.